DİL BİLGİSİZAMİRLER

ZAMİR ( ADIL )

zamir - adıl

ZAMİR ( ADIL )

İsimlerin yerini tutan sözcüklere “zamir” denir.                                                                                              Zamirlerin Özellikleri:                                                                                                                                             

– Ek-eylem alarak yüklem olabilir.                                                                                                                               

– İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olabilir.                                                                                                 

– İsim çekim eklerini alabilir.     

Zamirler ikiye ayrılır:

A) Sözcük Hâlindeki Zamirler

B) Ek Hâlindeki Zamirler

A) Sözcük Hâlindeki Zamirler

A.1. Kişi ( Şahıs ) Zamirleri: Kişi adlarının yerini tutan zamirlerdir. Üçü tekil, üçü de çoğul olmak üzere toplam altı tane kişi zamiri vardır. “Ben, sen, o” tekil, “biz, siz, onlar” çoğul kişi zamirleridir.

Örnek:

Ben sana mecburum bilemezsin.

Sizler bu notlardan faydalanmak amacıyla sitemizi ziyaret ediniz.

O, sınav salonuna girene kadar biz de salonu düzenleyelim.

A.2. İşaret Zamirleri: İşaret anlamlı sözcüklerin isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

Örnek:

Bu daha evvel rastlayamadığımız bir durumdu.

Artık kimse onu yemek istemiyordu.

Şunları masanın üstüne bırakmayı düşünemedik.

Not: İşaret zamirleri ile işaret sıfatlarını karıştırmayınız. İşaret anlamlı sözcükler ismi etkilediği zaman “işaret sıfatı” olur.

Örnek:

Bu notları Yılmaz öğretmen hazırlamış.

( “Öğretmen” sözcüğünü TDK unvan saymayıp meslek ismi kabul ettiği için küçük harfle başlatılmıştır. )

A.3. Soru Zamirleri: Soru anlamlı sözcüklerin isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

Örnek:

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Faydalı Notlar Limanı notlarını nereden indireceğiz?

Öğrencilerden kaçını bu yarışmaya yollayacaksınız?

Bugün pazardan ne aldınız?

Görüşmeyeli nasılsınız?

Not: Soru zamirleri ile soru sıfatlarını ve soru zarflarını karıştırmayınız. Soru anlamlı sözcükler ismi etkilediği zaman “soru sıfatı” , fiili veya fiilimsiyi etkilerse “soru zarfı” olur.

Örnek:

Ne tür kitaplardan hoşlanırsın?  ( “Ne” sözcüğü soru sıfatıdır. )

Bu notları hangi siteden indirdiniz?  ( “Hangi” sözcüğü soru sıfatıdır. )

Bu adam bize bakıp da ne gülüyor?  ( “Ne” sözcüğü soru zarfıdır. )

Nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz?  ( “Nasıl” sözcüğü soru sıfatıdır. )

A.4. Belirsizlik Zamirleri: Belirsizlik anlamlı sözcüklerin isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

Örnek:

Biri bu işleri yapmalı, dedi arkadaşımız.

Öğrencilerin çoğu sitemizi ziyaret ediyor.

Herkes ülkemizin güzelliklerini fark ediyor ancak kimse kötü gidişe karışmıyor.

Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar.

Not: Belirsizlik ablamı taşıyan sözcükler isimleri etkilerse “belgisiz sıfat” olur.     

Örnek:

Çoğu zaman kendi kendime konuşur dururum.

Hiçbir insan tek başına mutluluğu tadamaz.

A.5. Dönüşlülük Zamiri: “Kendi” sözcüğü, dönüşlülük zamiridir. Kişi zamirlerinin yerini tutabildiği gibi, kişi zamirlerini pekiştirebilir de.   

Örnek:

Kendi hâlinde yaşayan biriydi.

Bu işi kendim halledebilirim.

Bu işleri sen olmasaydın ben kendim asla bitiremezdim. ( Bu cümlede vurgulanan ögeyi pekiştirmediği için “kendi” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. )                               

Bu işleri ben kendim bitiremezdim. ( Bu cümlede vurgulanan ögeyi pekiştirdiği için “kendi” sözcüğü gereksiz kullanılmamıştır. )

B) Ek Hâlindeki Zamirler

B.1. İlgi Zamiri: İsim tamlamalarında tamlananın düşmesiyle tamlananın yerini tutan “-ki”, ilgi zamiri olur. İlgi zamiri yani zamir olan “-ki” den önce mutlaka “ilgi hâli” eki kullanılır.

Örnek:

Senin notların bizim notlarımızdan yüksekmiş. ( Senin notların bizimkilerden yüksektir. )

Not: Zamir olan “-ki” ile sıfat yapan “-ki” karıştırılmamalıdır. Sıfat olan “-ki” birçok örnekte “bulunma hâl eki” nden sonra kullanılır ve “-daki, -deki, -taki, -teki” kalıplarında karşımıza çıkar.

Örnek:

Elimizdeki olanakları kullanamadık.

Uyarı: “-deki” kalıbı isimsiz kullanılsa bile “-ki” sıfattır.

Örnek:

Elimizdekiler yeterli olmayacak.

B.2. İyelik Zamiri: Bir varlığın kime, neye ait olduğunu anlatan eklere “iyelik ekleri” denir. Tamlanan ekleri olarak da bilinen bu ekler, “iyelik zamiri”dir.

Örnek:

Evim, evin, evi; evimiz, eviniz, evleri

Hazırlayan: Yılmaz AYDIN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu